تبلیغات
سفر کوتاهی به بهشت... - جشن عروسی 8 زوج در شلمچه(فقط عکس)

ورود زوج های جوان بسیجی به منطقه شلمچه

مراسم پیوند آسمانی 8 زوج بسیجی در جوار مزار شهدای گمنام شلمچه

مراسم پیوند آسمانی 8 زوج بسیجی در جوار مزار شهدای گمنام شلمچه

مراسم پیوند آسمانی 8 زوج بسیجی در جوار مزار شهدای گمنام شلمچه

مراسم پیوند آسمانی 8 زوج بسیجی در جوار مزار شهدای گمنام شلمچه

سفره عقد مراسم پیوند آسمانی 8 زوج بسیجی در جوار مزار شهدای گمنام شلمچه


سفر کوتاهی به بهشت...