تبلیغات
سفر کوتاهی به بهشت... - خانم پلیسى که با زدن سیلى انقلاب تونس را جرقه زد+عکس

به گزارش العربیه ، خبرهاى رسیده از تونس حاكى است خانم پلیسى كه با زدن سیلى به "لیسانسیه دستفروش تونسى"، كلید انقلاب تونس را زد، با اعتصاب غذا در زندان مى خواهد مورد محاكمه اى عادلانه قرارگیرد تا از بلا تكلیفى خارج شود.


این زن كه با همكاران پلیسش، موجب شعله ور شدن آتش انقلابى در جهان عرب شد كه حالا حالاها دامنه اثرات و تبعات آن بر كسى آشكار نشده است مى گوید: باید با من منصفانه رفتار شود و حقوق انسانى ام رعایت گردد.

آن طور كه روزنامه تونسى الشروق در شماره جمعه 1-4-2011 خود گزارش داده است خانم فادیه حمدى، اعلام كرده است كه اعتصاب غذایى را به مدت نامحدود آغاز كرده و تا گرفتن جواب مناسب از مسئولین به این كار ادامه خواهد داد.

وى كه با همكاران همراهش در 17 دسامبر 2010 به محمد بوعزیزى (لیسانسیه دستفروش) پرخاش و اهانت كرده بود، از 31 دسامبر تا كنون بدون محاكمه در بازداشت بسر مى برد. او اكنون خواهان آزادى خویش است و مى گوید جرم قابل مجازاتى را مرتكب نشده است.

فوزى حمدى برادر این خانم پلیس نیز گفته است كه چند تن از اعضاى خانواده براى ابراز همدردى با فادیه به اعتصاب غذا پرداخته اند.

این در حالى است كه مادر و برادر محمد البوعزیزى در تاریخ 20 ژانویه 2011 به خبرگزارى فرانسه گفته اند: محمد سختى هاى بسیار كشیده و اهانت ها دیده بود، لیكن وقتى او از چهار پلیس به دلیل دستفروشى از سر ناچارى كتك خورد و بویژه وقتى این زن در جامعه شرقى ما در حضور دیگران به عزیز ما كه تحصیل كرده و مستاصل بود، سیلى زد، دنیا را در برابر چشمش تیره و تار نمود. لذا او و مسئول شهردارى ذیربط مسبب مرگ محمد اند.


این خانواده گفته است: با سقوط بن على، جامعه ما حق خود را گرفت، لیكن ما هم باید از حقوق فردى خود دفاع كنیم. محاكمه و مجازات تجاوز كنندگان به حقوق افراد لازمه اجراى عدالت است.


گفتنى است كه محمد البوعزیزى در همان روز حادثه (17-12-2010) وقتى از رساندن شكایت خود از پلیس به گوش مسئولان بالاتر ناامید شد، اقدام به خودكشى كرد. اما خودكشى او با همدردى و اعتراضات جوانان شهرش و سپس كشورش پیگیرى شد و باعث گردید بساط بن على در 14- 1-2011 برچیده شود.

سفر کوتاهی به بهشت...