تبلیغات
سفر کوتاهی به بهشت... - جملات قلمبه سلمبه

 

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . فردوسی خردمند


آزادی متعلق به یک نفر نیست ، مال همه است . اسپنسر


آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست. ارد بزرگ


هرکس قادر به تملک و ارادۀ نفس خود باشد آزادی حقیقی را به دست آورده است . پرسلیس


آزادی تلاش خردمندانۀ آدمی در جستجوی علت حادثه هاست . هربرت مارکوزه


رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی . ارد بزرگ


آزادی این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند .ماکدونال


آزادی حقیقی آن نیست که هرچه میل داریم انجام بدهیم ، بلکه آن است که آنچه را که حق داریم بکنیم . ویکتور کوزن


حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر . جبران خلیل جبران


 

" هرگز کسی که استعداد خوبی در تایپ کردن دارد پروفسور  نخواهد شد!!!"  . لوسی اسمیت" زندگی آنقدر کوتاه است که بعضی ها فقط میرسند کارهای ضروری خود راانجام دهند!!!"  . فرد هند فاین" بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی"  . كنفوسیوس" در پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید"  . ارد بزرگ" اگر قرار است  انسان روزی تعادل روحی خود را   از دست بدهد و بشکند بهتر آن است که در جوانی باشد چرا که  بعد از آن  محکمتر وقدرتمند تر زندگی خواهیم کرد!"  . آرید هالاند" زندگی کردن چون مجموعه ای ست از لایه های زیرین یک سازنده گی عاشقانه ایست که دوباره و دوباره در طول زندگی بازسازی می شود اینرا زمانی باور می کنی که آنرا امتحان کرده باشی!!!"  . بیورنست یئرن" انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد!"  . أودنه ساندروُل" هر چیزی که بیرون از محدوده آبرو باشد جز شکست وتباهی نتیجه ای نخواهد داشت!!"  . سامر سومروم" اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن"  . ارد بزرگ" پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی"  . مهاتما گاندی" از ابرانسان است كه انسان های برتر دلگرمی و شجاعت می گیرند"  . فردریش نیچه" رنجدیده ! اگر بکوشی تا چیزی از مال خویش را به مردم بذل کنی بی تردید رستگاری"  . جبران خلیل جبران" برای کوبیدن یک حقیقت ، خوب به آن حمله مکن ، بد از آن دفاع کن"  . علی شریعتی" اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است"  . شوپنهاور" چون دل راست اندیش و زبان راستگو باشد در کاستی و نادرستی بسته می شود"  . بزرگمهر" بدون باختن برنده نمی شوی"  . مثل روسی" انسان فرزند كار و زحمت خویش است"  . داروین" مردم پست و دون همانند سراب مانند كه چون كمی به آنان نزدیك شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشكار سازند"  . گوته" در همه چیز همه چیز  هست!!!"  . ضرب المثل فرانسوی" اینکه من چیزهائی خوبی آموختم که هیچ جوابی برآن پیدا نمی شود!"  . هلگه توُروُند" بهترین چیزهائی که همیشه منظور من بوده است, آرزو می کردم که مد نظرم نبود!!!"  . فرانس ویندر بررگ" وسرانجام اینکه من از حماقت های خود در زندگی پخته شده ام!"  . الینُور فلور" جایی که شمشیر است آرامش نیست"  . ارد بزرگ" هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم مگر اینکه از آن بویی برده باشیم "  . چینگ" اگر امروز حتی یک کلمه از دیروز بیشتر بدانید مسلماً شخص دیگری هستید"  . چاحیت" از دشتمن خودت یكبار بترس و از دوست خودت هزار بار"  . چارلی چاپلین" علت هر شكستی عمل كردن بدون فكر است"  . الكس مكنزی" بدبختی انسان از جهل نیست از تنبلی است"  . دیل كارنگی" آنچه ما بكاریم درو می كنیم و سرنوشت ما را به جزای كارهایمان خواهد رسانید"  . اپیكوس فیلسوف" در این روزگار ما به خاطر اندیشه ها می جنگیم و روزنامه ها سنگرهای ما هستند"  . هاینه" اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید"  . ارد بزرگ" به سراغ زنان می روی ؟ تازیانه را فراموش مکن !"  . فردریش نیچه" سرچشمه همه فسادها بیكاری است، شیطان برای دست های بیكار، كار تهیه می كند"  . پاسكال" كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی"  . ولتر" بیش از حد عاقل بودن، كار عاقلانه ای نیست"  . مثل فرانسوی" جواهر بدون تراش و مرد بدون زحمت ارزش پیدا نمی كنند"  . مثل چینی" آنکه از دشمن داشتن می ترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت"  . هزلت" حسد همچون مگس است که همه جای بدن سالم را رها می کند و بر روی زخمهای آن می نشیند"  . چایمن" ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است"  . ارد بزرگ" شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید"  . جبران خلیل جبران" زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی مهری گریان می شود"  . هرود" چون دانستی که خدا از خاکت آفریده کردنکشی و خود رایی مکن"  . بزرگمهر" شاخ پربار سر بر زمین می نهد و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است"  . گاندی" تولد و مرگ اجتناب ناپذیرند، فاصله این دو را زندگی كنیم"  . سانتابان" همت آن است كه هیچ حادثه و عارضه ای، مانع آن نگردد"  . ابن عطا" مرد بلند همت تا پایه بلند به دست نیاورد از پای طلب ننشیند"  . كلیله و دمنه" صاحب همت در پیچ و خم های زندگی، هیچ گاه با یاس و استیصال رو به رو نخواهد شد"  . ناپلئون" بعضی ها طوری هستند که دوستانشان هرقدر از آنها پایین تر باشند بیشتر دوستشان دارند"  . چترفیلد" برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود"  . ارد بزرگ" باری ؛ زرتشت در مردم نگریست و حیران بود. سپس چنین گفت :
انسان بندی است بسته میان حیوان و ابر انسان ؛ بندی بر فراز مغاکی.
فرارفتنی ست پر خطر ؛ در – راه – بودنی پر خطر ؛ واپس نگریستنی پر خطر ؛ لرزیدن و درنگیدنی پر خطر.
آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نه غایت ؛ آنچه در انسان خوش است این است که او فراشدی ست و فروشدی"  . فردریش نیچه" نوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار كوتاهی دارند"  . امرسون" نه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حركت است"  . ژیلبر سیسبرون" مصمم به نیك بختی باش، نیك بخت می شوی"  . لینكلن" بدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی"  . كنفوسیوس" اگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی كن"  . ولتر" جهان را نگه دارید، می خواهم پیاده شوم"  . اوبالدیا" دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد"  . ارد بزرگ" كسی كه حق اظهار نظر و بیان فكر خود را نداشته باشد، موجودی زنده محسوب نمی شود"  . مونتسكیو" زندگی دشمن شما نیست، اما طرز فكرتان می تواند دشمن شما باشد"  . ریچارد كارسون


 انسان  نمیتواند  کیف  پول خود  را در   قلب  خود داشته  باشد!!!"  . تئو کوریت زینسکی" یک ریاضی دان کسی است که به تنهائی می نشیند وسعی می کند مشکلی  را حل کند که حتی خودش هم نمی دانست  چنین مشکلی وجود  دارد!!"  . آتله سربرگ" غذایی را بخور كه می پسندی ,لباسی را پبوش كه مردم می پسندند"  . ادیبان"  اول اندیشه، وانگهی گفتار "  . لائوسته" اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است"  . شوپنهاور"  اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست"  . لقمان" در پشت هیچ در بسته ای ننشینید  تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید  و اگر نیافتید همان در را بشکنید"  . ارد بزرگ" ازدواج چیزی جز یک دوستی که به تصویب پلیس رسیده است نیست"  . سارا برنار" دانش اقتصادی چیز شیرینی است اما برای اقتصادانان در این معقوله هیچ دینامیت هیجان یا کششی در آن پیدا نمی شود بخصوص در  مقابل آنانی که بدنبال رویا  و آرزوهای  بزرگ می روند و سعی می کنند آنرا انجام داده و کنترل کنند!!"  . فرانس ویدربئرگ" زندگی کوتاه است اما طولانی ترین چیزیست که در اختیار ما انسانها قرار دارد"  . فررد هاند هاین" در تصور من زندگی مانندنقطه ای روشن در تاریکی ست"  . شل استاه" این نظر شخصی من است : شاد بودن مهمترین کاری ست که یک انسان می تواند انجام دهد!!!"  . تیرین لیسه" هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم"  . ارد بزرگ" آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است"  . بزرگمهر" اینکه کسی تبهکار اجتماعی باشد مانند این است که هفت سال با کوشش و سختی در دانشگاه تحصیل کرده باشد اما هیچ چیز نیآموخته باشد!!!"  . أوله جیمز اوناستاد" جوان بودن مانند رها بودن در باد است که سریع  نیز می گذرد!"  . نیلسه أوله أفته بُرو" هر انسان یک جزیره است درمیان دریای عشق و محبت ، که انسانها را بهم وصل می کند!"  . أوسه ریتر ایویدسن" کشتن میل ستیزه جوئی در بسیاری زنان  کاری بی اثر است  و درست مانند آن است که سعی کنی با فشار بادکنکی را در زیر آب نگه داری دوباره بیرون می زند!!"  . ورا هتریکس"  انسان! خودت به یاری خود برخیز!"  . بتهوون" اگر به عمق اعتقادات نفوذ كنیم، درخواهیم یافت كه تمام ارزش ها بی پایه و عقل ناتوان است. هر اعتقاد به صحت و درستی هر چیز ضرورتاً نادرست است. چون جهان حقیقی وجود ندارد. والاترین ارزش‌ها خودشان را نابود می‌كنند و هدفی در كار نیست، چرا كه هیچ وقت پاسخی نمی یابند"  . فردریش نیچه" این کودکان فرزندان شما نی اند ، آنان پسران و دختران اشتیاق حیاتند و هم از برای او .از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند ، لیکن از شما نیایند . همراهی تان کنند ، اما از شما نباشند"  . جبران خلیل جبران" گاهی بی رنگی از هر رنگی زیباتر و مفیدتر است"  . شاتو بریان" هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد"  . ارد بزرگ" من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد ، زیرا فقط در این صورت است که هرچه پیرتر شدم در نظر شوهرم عزیزتر خواهم بود "  . آگاتا کریستین" ارزش هر کس به قدر خرد اوست"  . بزرگمهر" پیدا کردن شیطان کاری بسیار ساده است کافی ست باطراف خود بنگریکمی نخواهد پائید که اثری از او پیدا خواهی کرد!"  . آندریاس شارت,وورد" من خداوند را باور و قبول دارم مشکل اینجاست که آیا او هم مرا قبول دارد؟!"  . أوله پأئوسه" در هر یک نفسی که می کشی هم آسمان موجود است هم زمین!"  . لایف أوترسن" تا زمانی که احساس می کنم نقاشی ونقش اصلی را نیافته ام به کشیدن ادامه خواهم داد!"  . پئر کلیوا" وقایع خوش زندگی مثل درختان سبز و خرمی است که وقتیکه از دور نظاره شان می کنیم خیلی زیبا به نظر می رسند ولی به مجرد آنکه نزدیکشان شده و در داخلشان می رویم زیبائیشان هم از بین می رود ، شما در این موقع نمی توانید بفهمید زیبائیش به کجا رفته ، آنچه می بینید چند درخت خواهد بود و بس"  . شوپنهاور" گریه چرا ؟ فتح را آرزو کنید"  . استفن گرین" داروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم چرا حقیقت و اخلاق را نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم ؟"  . شامفورت" اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن"  . ارد بزرگ" سخت ترین مأموریت که گرفتم این بود که پرنده ای را شاد بسازم با وجود داشتن پرنده های در یخچال اینکار بسیار سخت بود!!!"  . فاین هالد" در واقعیت امر همهء انسانهای بالغ بمانند کودکانی در پشت نیمکت مدرسه در ماه اگوست(مهر در ایران)هستند!"  . جانیکن إورلاند" بسیارند کسانی که قادر به انجام کاری هستند اما  نمی توانند بیشتر از این که هستند  باشند!!!"  . جاکوب ولمان" هیچ دلیلی ندارد شاگردی را عصبانی وپریشان کنیم و سپس به تماشای او بنشینم!"  . ماریا بن ست واگارد" از فلاسفه می خواهم که به دنبال حقیقت نروند چون حقیقت نیاز به پشتیبان ندارد"  . فردریش نیچه"  اراده ی مرد عامل خوشبختی اوست"  . شچدرین" آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک  قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند ، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد"  . بزرگمهر"  بهترین لحظات زندگی من لحظاتی بود که در خواب گذراندم"  . بتهوون" خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند"  . ارد بزرگ" اشكهای دیگران را مبدل به نگاههای پر از شادی نمودن بهترین خوشبختی هاست"  . بودا" هدف زندگی باید براساس این باشد :که درپیری با سلامت از دنیا بروی اما یک عمر قلبی جوان داشته باشی!!!"  . اوسه ریتر اویدسن" کلمه مانند آب روان است که براحتی جاری میشود!"  . توالد استول تندبئرگ


 

" تجربه بهترین درس است هر چند حق التدریس آن گران باشد " . کارلایل" نشان دوست نیكوآن است كه خطای تو بپوشد و تو را پند دهد و رازت را آشكار نكند " . پور سینا" جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند " . ژوبرت" کودکی که گناه خویش را بدون پرسش ما به گردن می گیرد در حال گذراندن نخستین گام های قهرمانی است " . ارد بزرگ" یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن " . ژرژ هربرت" برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای " . دالای لاما" همة چیزی كه در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است " . مارك تواین" آئینه را بگیر و تماشای خویش كن سوی چمن به عزم تماشا، چه میروی؟ " . هلالی جغتائی" موفقیت توانایی رفتن از شكستی به شكست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است " . وینستون چرچیل" کیهان دارای ساختاری هدفمند است . این ساختار به آن پویایی بخشیده ، و برآیندی شگرف ، در آن بر جای می گذارد " . ارد بزرگ" کار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد " . دین بریگز" آنچه والا بودن یک فرد را ثابت می کند کرده های او نیست چون بیخ و بن آنها معلوم نیست و معانی مختلفی دارند ، والایی در ایمان به هدف و آرمان است " . فردریش نیچه


سفر کوتاهی به بهشت...